הזמנת דף מידע כללי

*חובה לבחור את סוג המידע

הזמנת מידע תכנוני לכל המעוניין בקרקע ותשלום אגרת מידע

בקשת מידע על פי סעיף 119 א' לחוק

בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תוכניות הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות,
מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

ניתן לקבל מידע באמצעות אתר זה בשני אופנים:
  • משלוח בדואר רשום
  • השארת מספר טלפון אליו יתקשר נציג הוועדה להודיע כי החומר מוכן על מנת שתוכל/י לבוא ולאסוף את המידע באופן ידני מהוועדה.

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס
טבלת גושים חלקות
  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע:

פרטי מזמין דף המידע

פרטי עורך הבקשה:

פרטי עורך הבקשה
העלאת קבצים