הנחיות לפטור מהיתר

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות 
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים.

 

פטור מהיתר בניה

הפטור כפוף לתכניות, והתנאים המרחביים החלים במרחב תכנון קריות. כל בקשה שלא עומדת בתנאים אלו חייבת בהגשת בקשה להיתר כמקובל.

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה.
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין.
  • הנחיות מרחביות שינתנו ע"י הוועדה המקומית.
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית.

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים 


מצגת המתארת את תהליך קבלת הפטור
 

 

תנאים מרחביים

להלן פרסום התנאים המרחביים כפי שאושרו במליאת הוועדה.