טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
235.8561
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.080 אגרת מינימום - 2 בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית עד 1000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.500 עבודות כרייה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות 1.00.950 מרפסות תלויות בקשה 308.80 308.80
אגרת בניה אגרות 1.00.960 זיכוי/הפרשים 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות א. מידע אגרת מידע תכנוני יח' 198.00 198.00
אגרת בניה אגרות א. מידע. 02 אגרות מידע תכנוני שתי חלקות יח' 317.00 317.00
אגרת בניה אגרות א.מידע. 03 אגרות מידע תכנוני כל חלקה נוספת יח' 99.00 99.00
היטלי פיתוח הטלים 2.00.01 קרן (ח.צ) חניה - מוצקין משרדים לצמיתות בקשה 17,250.00 19,676.10
היטלי פיתוח הטלים 2.00.02 קרן (ח.צ) חניה מוצקין מסחרי לצמיתות בקשה 44,000.00 50,188.31
היטלי פיתוח הטלים 2.00.03 קרן (ח.צ) חניה מוצקין שימוש חורג משרדים 3 שנים בקשה 4,312.50 4,919.02
היטלי פיתוח הטלים 2.00.04 קרן (ח.צ) חניה מוצקין שימוש חורג משרדים 5 שנים בקשה 5,520.00 6,296.35
היטלי פיתוח הטלים 2.00.05 קרן (ח.צ) חניה מוצקין שימוש חורג מסחרי 3 שנים בקשה 11,000.00 12,547.08
היטלי פיתוח הטלים 2.00.06 קרן (ח.צ) חניה מוצקין שימוש חורג מסחרי 5 שנים בקשה 14,080.00 16,060.26
היטלי פיתוח הטלים 2.00.07 קרן (ח.צ) חניה ביאליק לצמיתות בקשה 16,500.00 17,445.83
היטלי פיתוח הטלים 2.00.08 קרן (ח.צ) חניה ביאליק שימוש חורג 3 שנים בקשה 3,350.00 3,542.03
היטלי פיתוח הטלים 2.00.09 קרן (ח.צ) חניה ביאליק שימוש חורג 4 שנים בקשה 4,300.00 4,546.49
היטלי פיתוח הטלים 2.00.10 קרן (ח.צ) חניה ביאליק שימוש חורג 5 שנים בקשה 5,190.00 5,487.51
היטלי פיתוח הטלים 2.00.11 קרן חניה למגורים מוצקין לצמיתות בקשה 19,500.00 22,242.55
היטלי פיתוח הטלים 2.00.13 קרן (ח.צ) חניה קרית ים שימוש חורג 3 שנים בקשה 5,145.00 5,868.61
היטלי פיתוח הטלים 2.00.14 קרן (ח.צ) חניה קרית ים שימוש חורג 5 שנים בקשה 8,575.00 9,781.02
היטלי פיתוח הטלים 2.00.15 קרן חניה - המחתרת 2, קריית ים 17,375.00 17,375.00
היטלי פיתוח הטלים 35750 קרן (ח.צ) חניה ביאליק לצמיתות בקשה 16,500.00 17,445.83
היטלי פיתוח הטלים 5.8021 קרן חניה זינגר 25 ק ביאליק מספר חפשי 6,837.00 6,837.00
היטלי פיתוח הטלים 5.8024 קרן חניה לרנ"ס 35 א, ק מוצקין לצמיתות חלקה 186 יח' 20,000.00 21,253.37
היטלי פיתוח הטלים 5.8028 קרן חניה רח' לכיש 7 קרית ים יח' 9,664.00 9,664.00
היטלי פיתוח הטלים 5.8029 קרן חניה רח' משה שרת 7 קרית ים יח' 5,041.00 5,041.00
היטלי פיתוח הטלים 5.8031 קרן חניה דפנה 66 ק ביאליק 21,406.00 21,406.00
היטלי השבחה השבחה 69 הוצאות עריכת תכנית ע"י אדריכל 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 70 לוח הקצאה וטבלת איזון 0.00 0.00