עדכונים

מידע כללי

חדשות

 • רוצה לבנות - מה לעשות?

  רישוי בנייה ב - 5 צעדים

  פלייר הסבר

 • פיקדון 20 אחוז

  לכל המתכננים

  החל מתאריך 1.1.18 על כל הבקשות לבנייה יחול חובת תשלום פיקדון ע"פ החוק.

  בקשות ללא תשלום הפיקדון לא יידונו.

 • 15/06/2016

  תכנית ק/427/ 1 - ביאליק על הפארק
  לצפייה במסמך

 • 06/08/2014

  תנאים מרחביים לענין תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) - התשע"ד 2014 
  לצפייה במסמך

 • 08/07/2014

  החל מתאריך 1 לאוגוסט 2014 נכנסו לתוקף תקנות לפטור מהיתר בניה, לפרטים נוספים

 • 25/06/2014

  ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות!

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.