עדכונים

מידע כללי

פלייר רישוי בנייה

חדשות

  • ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות!

  • 06/08/2014

    תנאים מרחביים לענין תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) - התשע"ד 2014 
    לצפייה במסמך

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.